Rabu, 29 Februari 2012

MEMBULATKAN TEKAD, Ber IKHTIAR Untuk Menjadi Tamu NYA

BIMILLAHIRROHMANIRROHIM, kami bulatkan tekad untuk menyegerakan berangkat ke Tanah Suci dengan berbekal Azzam yang kuat dan kebulatan tekad. Yach, benar, kami hanya berbekal Azzam dan Tekad yang kami tanamkan dalam hati ini.